Menu

Training Samen Gastvrij

In 5 stappen  naar een Gastvrije Organisatie

Stap 1: Informeer en Creëer

  • Medewerkers willen duidelijkheid.
  • Breng het tot leven zodat medewerkers het juiste beeld krijgen.
  • Betrokkenheid ontstaat door medewerkers te betrekken.
  • Nog liever spreken we van eigenaarschap!


Informeer; Ongenoegen kenbaar maken
Doel van deze sessie is om de medewerkers de mogelijkheid te geven hun ongenoegen kenbaar te maken op het gebied van:

  1. communicatie (met en over elkaar),
  2. uitvoering (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid,
  3. organisatie (visie, missie en handelingen)

Uw organisatie zit binnen een veranderingsproces, waarbij het een en ander van uw medewerkers wordt gevraagd. Dit vraagt tijd, aandacht en de nodige management-skills. Veranderingen binnen een organisatie zijn  dan pas succesvol als medewerkers de nieuwe werkwijze en systemen gaan gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Onderwerpen die de revue passeren zijn:

  1. Hoe krijg ik de medewerker mee in dit proces?
  2. Hoe ga ik om met weerstand?
  3. Hoe creëer ik  betrokkenheid

Omgaan met weerstand, hoe krijg ik ze mee?
Weerstand is normaal. Bijna geen medewerker wil veranderd worden en dat is toch wat er vaak gebeurt in organisaties. De huidige werkwijze voldoet plots niet meer en moet plaatsmaken voor nieuwe processen, systemen en gedrag.

De meeste managers hebben meer kennis van de producten en diensten die een organisatie levert dan van het gedrag van mensen. Iets meer oog voor de emotie en de oplossing voor het omgaan met weerstand is dichtbij. In sessie 1 zullen we dus ook vooral ingaan op deze emotie achter het veranderingsproces, trachten dit uit de emotie halen en dit te kanaliseren.

Veranderingen binnen organisaties roepen vaak de vraag op bij medewerkers “kan ik dat wel ?”. Vaak zijn de gevolgen van een verandering niet duidelijk en gaan in de wandelgangen de wildste geruchten de ronde. Medewerkers willen duidelijkheid. Die duidelijkheid moet je niet eenmalig geven maar regelmatig. Vertel inhoudelijk waar het verandertraject staat maar ook qua planning. Benoem eventuele successen. Kortom breng het tot leven zodat medewerkers het juiste beeld krijgen.

Hoe creëer ik betrokkenheid?
Een stap verder dan ‘hoe krijg ik ze mee‘ is dat medewerkers zich betrokken voelen of nog beter, meedoen met de verandering. Laat alle medewerkers meedoen en dan niet een paar vertegenwoordigers vanuit de medewerkers; nee allemaal. De tijd die dit kost verdien je terug als de verandering operationeel wordt. De lastige vragen kan je maar beter in het begin beantwoorden dan aan het eind. Zorg dat het hun verandering wordt in plaats van dat het jouw verandering is. Heel simpel gesteld: betrokkenheid ontstaat door medewerkers te betrekken. Liever spreken we van eigenaarschap dan van betrokkenheid.

Werkwijze:
De groepsgrootte wordt zo klein mogelijk gehouden (ca. 5/6 personen) om zoveel mogelijk ruimte te bieden voor ‘elke stem’. Pijnpunten worden benoemd en onderverdeeld in beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare knelpunten. De niet-beïnvloedbare knelpunten behoren na deze sessie tot het verleden. De overige punten worden omgezet in actiepunten. Door middels van een SWOT

analyse wordt alles zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt, vindt er prioritering plaats en worden acties uitgezet gericht op de PDCA- cyclus (Plan-Do-Check-Act).

1379812_724952060870588_812994584_n

Stap 2: Train en Mobiliseer