Menu

Leger de Heils

Over CWZW Midden Nederland

Leger des Heils Midden Nederland maakt deel uit van de landelijke stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in verpleging en verzorging, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg, gericht op mensen die nergens anders terecht kunnen en er wordt gewerkt vanuit een christelijke motivatie. Het werkgebied is de gehele provincie Utrecht. Er is een eigen restaurant en een centrale voedingdienst, welke 600 maaltijden per dag voor de voorzieningen in de regio verzorgen.

Opdracht

CWZW Midden Nederland heeft IFC ingeschakeld om de bedrijfseconomische haalbaarheid van een voedselproductiebedrijf voor het Leger des Heils op basis van cliƫntparticipatie en inzet van NCR te onderzoeken.

Aanpak

Naast het in kaart brengen van het bestaande productieproces en berekening van de integrale kostprijs, is een mogelijke locatie onderzocht op geschiktheid en is het mogelijke toekomstige bedrijfsproces onderzocht en besproken. Om te kunnen berekenen of de productie van de warme maaltijd op servies of disposable rendabel is, is door IFC een exploitatiemodel opgesteld. Uiteindelijk is besloten over te gaan op inkoop van de warme maaltijd. Hiervoor is een offerte-aanvraag geweest, die door IFC is begeleid.

Onderzoek

De eerste metingen binnen de doelgroep Maatschappelijke Opvang zijn in de tweede helft van 2013 gestart bij het Leger des Heils.
De metingen worden volledig met de Gastvrijheidsbarometer afgenomen en zijn specifiek afgestemd op de doelgroep.
Binnenkort meer nieuws over de resultaten!

Interesse?

Maak een afspraak voor een adviesgesprek met een IFC adviseur.

hans_woolderink

Contact

ing. Hans Woolderink

0546-578118

h.woolderink@ifcgroep.nl