Menu

IFC overeenkomst met Intrakoop

Ondertekening IFC promotieovereenkomst

IFC Groep is een nieuwe loot aan de stam van leveranciers met wie Intrakoop een overeenkomst heeft gesloten.
IFC Groep biedt onze leden barometers – dit zijn gevalideerde meetinstrumenten –om verbeterpotentieel binnen zorgorganisaties in kaart te brengen om vervolgens gezamenlijk een verbeterslag te maken.

Barometers

Deze barometers kunnen ingezet worden voor het meten van beleving, tevredenheid en gastvrijheid in algemene zin of toegespitst op een bepaald thema (schoonmaak, koffievoorziening, buurtvoorziening, etc.). Metingen worden gedaan door de ogen van één of meerdere groepen: bewoners, cliënten, patiënten, gasten en medewerkers.

Drie belangrijke ontwikkelingen

Intrakoop en IFC Groep spelen hiermee in op drie belangrijke ontwikkelingen in de zorg:

  1. Het gedachtengoed van continue verbeteren doet steeds meer haar intrede in de zorg. Door actief te werken aan thema’s als gastvrijheid en tevredenheid werkt een zorgorganisatie aan haar unieke, onderscheidende elementen. Op die manier wordt er concreet invulling gegeven aan de visie van de zorgorganisatie.
  2. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dicteert dat ‘persoonsgerichte zorg’ handen en voeten krijgt binnen zorgorganisaties. ‘De cliënt heeft de regie en wordt daarbij ondersteund door zijn naasten en zorgmedewerkers’. Startpunt is dat er in kaart wordt gebracht (meetbaar wordt gemaakt) wat de cliënt eigenlijk wil. Vervolg is dat er periodiek in beeld wordt gebracht of de cliënttevredenheid een positieve ontwikkeling laat zien. Klik hier voor een eerder bericht over het kwaliteitskader.
  3. De inspectie gezondheidszorg eist en handhaaft dat zorgorganisaties serieus bezig zijn met kwaliteit en veiligheid. ‘Stuurt het management op de kwaliteit van zorg en controle op de werkvloer? Wordt er methodisch gewerkt volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus?

IFC Groep biedt onze leden ook een uitgebreide blauwdruk om de gewenste verandering vorm te geven: de Organisatie Verbeter Cyclus (OVC). Op die manier wordt er niets aan het toeval overgelaten en een optimaal rendement behaald.

Met deze nieuwe overeenkomst kunnen leden van Intrakoop uiteraard een structureel voordeel op de standaardtarieven van IFC Groep verkrijgen. Voorwaarde voor deelname aan deze nieuwe overeenkomst is dat als je als Intrakoop lid wil intekenen op deze overeenkomst je al deelneemt aan een andere, relevante, raamwerkovereenkomst.

Meer informatie: https://www.intrakoop.nl/nieuws/details/2018/04/06/overeenkomst-met-independent-foodservice-consultants-biedt-leden-veel-kansen