Menu

Stap 2: Train en Mobiliseer 

  • Bewust gemaakt van het belang van gastvrijheid
  • Het effect hierop op de bewoners en gasten
  • De belangrijkste factor het gedrag van de medewerkers.
  • Een gastvrije, dienstverlenende houding maakt of breekt de beleving.

Inspiratiesessie Gastvrijheid

 AFBEELDING VOLGT

 

Gastvrijheidsmodel
De kwaliteit van de producten speelt een belangrijke rol bij de gastvrijheidsbeleving en is indirect ook van invloed op het welbevinden van de cliënten en gasten. Maar ook de omgeving waarin de maaltijd wordt genuttigd is een belangrijke factor in de kwaliteitsbeleving en het gastvrijheidsgevoel. Deze dient afgestemd te zijn op de doelgroep en dient een huiselijke sfeer uit te dragen. Echter is de belangrijkste factor het gedrag van de medewerkers. Met hun gedrag kunnen zij de dienstverlening positief of negatief beïnvloeden en indirect daarmee het welbevinden van de cliënten en gasten.

Doel
Tijdens de inspiratie sessie gastvrijheid worden de deelnemers bewust gemaakt van het belang van gastvrijheid en het effect hierop op de bewoners en gasten. Dit wordt bereikt door de invulling van onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wat houdt professionele gastvrijheid in?
  • Hoe pas je het gastvrijheidsmodel toe?
  • Wat is het belang van gastvrijheid in de zorg?
  • Wat zijn je dromen ten aanzien van gastvrijheid op de locatie?
  • Welke actiepunten wil je inzetten om de dromen te realiseren?

Gastvrijheid en eten & drinken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rol van het eten & drinken in een zorginstelling is zeer belangrijk dient integraal gedragen te worden door alle medewerkers in de organisatie. Zeker de warme maaltijd is voor veel bewoners het hoogtepunt van de dag. De medewerkers dienen gastvrijheid hoog in het vaandel te hebben en met elkaar ervoor te zorgen dat de maaltijden voor de bewoners een feestje is. Er wordt een inspiratie sessie gastvrijheid georganiseerd voor alle medewerkers die in hun dagelijkse werk met eten en drinken (en gastvrijheid) te maken hebben.

Om de uitgangspunten van gastvrijheid in de zorg eenduidig te communiceren en uiteen te zetten, zal er een inspiratie sessie worden georganiseerd waarin het belang van gastvrijheid wordt toegelicht. De deelnemers zullen geïnspireerd worden om in hun dagelijkse werk en mindset gastvrij te gaan handelen.

De inspiratie sessie gastvrijheid is ontwikkeld om het eten & drinken en gastvrijheidsconcept binnen zorgorganisaties te optimaliseren. Met name aan de bejegening van de gasten en een gastvrije, dienstverlenende houding van de medewerkers maakt of breekt de beleving. De inspiratie sessie wordt ‘in company’ georganiseerd.

Werkwijze
Deze workshop wordt in groepen van 8 tot 10 personen aangeboden. De workshop heeft zowel een informatief en interactief karakter. Naast de theorie over gastvrijheid zal er ook gewerkt worden aan concrete voorbeelden en het uitzetten van acties. Ook rollenspelen maken onderdeel uit van de training.

 

Stap 3: De Gastvrijheidsbarometer