Menu

Samenwerkingspartners

Saxion Hogescholen

De Gastvrijheidsbarometer is (mede) tot stand gekomen in samenwerking met het Saxion Kenniscentrum Hospitality, partner van IFC in het bevorderen en bewaken van kwaliteit en betrouwbaarheid. Op basis van zorgvuldige voorbereiding en vijf jaar intensief praktijkonderzoek is door IFC en Saxion gezamenlijk de Gastvrijheidsbarometer ontwikkeld. Hiermee is een onderzoeksmodel ontworpen dat objectief aantoont hoe bewoners, cliënten, patiënten en bezoekers de gastvrijheidsbeleving van zorginstellingen ervaren. De uit de IFC onderzoeken verzamelde gegevens worden door Saxion wetenschappelijk geanalyseerd en gebruikt voor verdere optimalisatie van de onderzoeken.

Intrakoop

Samen met Intrakoop gaan wij op zoek naar zorg organisaties die cliëntervaringen willen verzamelen en daarna op zoek gaan naar verbeteringen! Samen de zorg beter maken is ons doel!

FC Groep biedt de leden van Intrakoop barometers – dit zijn gevalideerde meetinstrumenten –om verbeterpotentieel binnen zorgorganisaties in kaart te brengen om vervolgens gezamenlijk een verbeterslag te maken. IFC Groep biedt de Intrakoopleden ook een uitgebreide blauwdruk om de gewenste verandering vorm te geven: de Organisatie Verbeter Cyclus (OVC). Op die manier wordt er niets aan het toeval overgelaten en een optimaal rendement behaald. Met deze nieuwe overeenkomst kunnen leden van Intrakoop uiteraard een structureel voordeel op de standaardtarieven van IFC Groep verkrijgen. Voorwaarde voor deelname aan deze nieuwe overeenkomst is dat als je als Intrakoop lid wil intekenen op deze overeenkomst je al deelneemt aan een andere, relevante, raamwerkovereenkomst.

 

LOC

IFC en LOC werken samen om de gastvrijheid in de zorg nog beter te maken met behulp van de Gastvrijheidsbarometer. Het LOC heeft de Gastvrijheidsbarometer in twee van haar vijf programmalijnen opgenomen. Het doel is zicht krijgen in ervaringen van cliënten en de achterban raadplegen op het gebied van gastvrijheid. Door de opgedane kennis kunnen cliënten/cliëntenraden optimaal worden geïnformeerd over ontwikkeling van gastvrijheid in zorg en welzijn. Met de samenwerking met LOC brengt IFC de Gastvrijheidsbarometer bij cliëntenraden onder de aandacht waarmee de gastvrijheidsbeleving bij cliënten kan worden vergroot.

Qualizorg

Qualizorg is gespecialiseerd in continue dataverzameling van patiëntervaring en uitkomstindicatoren in de gezondheidszorg. Met een marktleider positie in de eerste lijn en enkele ziekenhuizen als klant behoort Qualizorg tot een van de grote gespecialiseerde onderzoeksorganisaties op dit gebied in Nederland. Uniek is de EPD infrastructuur, de onafhankelijke positie die ingenomen is in het belangenveld tussen verzekeraars, consumentenorganisaties, beroepsgroepen en overheid. IT, privacy ondersteuning en support zijn belangrijke kernkwaliteiten.

Lucrum

Stichting Lucrum en IFC hebben al jaren een samenwerkingsovereenkomst met elkaar en werken sinds kort ook samen bij de ontwikkelingen van het concept ‘VriezenFijn’. Het project draait bij een van de Lucrum deelnemers, woon- en zorgcentrum De Vriezenhof in Vriezenveen. Het concept biedt antwoord op een steeds actueler vraagstuk waarbij mensen met een zorgvraag, door de scheiding van wonen en zorg,  niet langer terecht kunnen in een woon-zorgcentrum, maar langer thuis moeten blijven wonen. Met alle gevolgen van dien.
Om de huidige en toekomstige vraag van de mensen die nu thuis moeten blijven wonen in kaart te brengen, hebben Lucrum en IFC de Wijkbarometer ontwikkeld.
Stichting Lucrum is een succesvol samenwerkingsverband. Lucrum helpt organisaties hun krachten te bundelen en maximaal te profiteren van de samenwerking. Onder het motto één en één is veel meer dan twee realiseren we interessante voordelen op het vlak van inkoop, logistiek en kennisuitwisseling. Vanwege het maken van deze combinaties worden voordelen behaald die voor individuele instellingen niet haalbaar zijn. Door al onze activiteiten loopt de groene draad van duurzaamheid. We werken voor zorginstellingen, onderwijs en woningstichtingen. Met het concept ‘VriezenFijn’ wordt een integrale oplossing gegeven voor de scheiding van wonen en zorg.

 

NCZ

NCZ is een landelijk kennis en leernetwerk. Binnen het netwerk zijn lokale en centrale cliëntenraden en professionals in en om de zorg actief. Het netwerk is ontstaan vanuit de praktijk van- en opgericht door cliëntenraden.

NCZ is een vernieuwende en eigentijdse organisatie gekenmerkt door een slagvaardige en oplossingsgerichte aanpak. De organisatie heeft een professionele uitstraling maar bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. Steeds meer mensen zijn bereid zich voor NCZ in te zetten. Hierdoor kunnen cliëntenraden en netwerkpartners op snelle en eenvoudige wijze kennis, ervaring en wetenschap halen en brengen.
NCZ gaat in op actuele zaken in de media door direct namens de cliëntenraden c.q. de cliënt te reageren.

De individuele cliëntenraden houden op instellingsniveau de ontwikkelingen goed in de gaten. NCZ zorgt ervoor dat op landelijk niveau een goede communicatie ontstaat met overheden, zorgaanbieders, etc.