Menu

Stap 3: De Gastvrijheidsbarometer

Het continue verbeteren van de gastvrijheid

USP Barometer:Gastvrijheidbarometer_logo

  • Tevreden familie
  • Betrokken medewerkers
  • Medewerkers kunnen zelf verbeteren
  • De cliënten voelen zich gehoord
  • Continu inzicht per doelgroep
  • Teams zien het effect in eigen handelen

 

Wat doet de Gastvrijheidsbarometer?
De Gastvrijheidsbarometer levert veel nuttige praktische informatie op waarmee u uw gastvrijheid en dienstverlening kunt gaan optimaliseren en borgen. Voor een optimaal resultaat met de Gastvrijheidsbarometer is continu en nauwkeurig meten van groot belang. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie en het aantal afdelingen benoemt u één of meerdere medewerkers tot Gastvrijheidscoach. Deze coaches organiseren een sterk team van betrokken medewerkers, vrijwilligers en studenten om zich heen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het continu afnemen van interviews.

De resultaten zijn bekend: hoe nu verder?
De informatie uit de metingen geven een resultaat. Maar wat zegt dit resultaat? IFC analyseert samen met u de gegevens. Dit doen wij volgens onderstaande borgingsmodule:

Borging en evaluatie
De evaluaties vinden plaats in de vorm van workshops. IFC bereidt deze workshops voor door de belangrijkste knelpunten te filteren en in beeld te brengen. Afhankelijk van de duur van het abonnement wordt bepaald hoe vaak er een workshop plaats gaat vinden. Na elke meetperiode wordt de totale onderzoeksperiode gezamenlijk geanalyseerd en uitgediept. Tijdens de workshop leert u op welke wijze het dashboard gelezen dient te worden, de resultaten te analyseren en te verwerken in een actielijst en de acties te omschrijven en de prioriteit te bepalen volgens de methode plan-do-check-act.
PDCA

 

Stap 4 en 5: Coachen; continu Prikkelen