Menu

Marente

Over Marente

Marente is een regionale zorgorganisatie (thuiszorg en verzorg- en verpleeghuizen) in de Duin- en Bollenstreek, Leiden, Oegstgeest en Voorschoten en biedt zorg en diensten aan ruim 20.000 cliënten.

Organisatieadvies en interim-management

De in 2009 geopende productiekeuken RijnlandCuisine produceerde voor negen WMV locaties de warme maaltijden voor het mobiele buffet en restaurant concept. Met eigen aansturing lukte het WMV niet de productiekeuken op juiste wijze te organiseren. In september 2010 is een productiemanager van IFC verantwoordelijk gemaakt voor de organisatie van de productiekeuken te Warmond.

Aanpak

In vier maanden tijd werd de kwaliteit van de maaltijden naar een goed niveau gebracht, echter liet de prijs nog steeds te wensen over. Na een intensief onderzoek bleek uiteindelijk uitbesteding van demaaltijden voordeliger te zijn dan de eigen centrale productiekeuken. Daarom is besloten de keuken per 1 mei 2011 te sluiten. IFC is tot die datum verantwoordelijk gebleven voor een optimale productie en kwaliteit van de warme maaltijd.

Eten & Drinken Analyse

Tegelijkertijd is in het najaar van 2010 een interim-manager van IFC ingezet voor het optimaliseren van het eten en drinken van verpleeghuis Van Wijckerslooth te Oegstgeest met als doel de kwaliteit en service te verbeteren. De interim-manager was verantwoordelijk voor het optimaliseren en verbeteren van het huidige keuken en logistieke proces van regenereren, portioneren, transporteren en serveren naar de kamers en/of afdelingen.

Aanpak

De primaire processen zijn in de interim-management periode doorgelicht en indien nodig aangepast. De locatie is twee maanden intensief begeleid door IFC waarna besloten is de interim-manager ook op de andere acht locaties in te zetten. Alle aspecten die betrekking hebben op het eten en drinken zijn beoordeeld, de bevindingen en aanbevelingen zijn vastgelegd en er zijn gelijk acties ondernomen. Van elke locatie is een bondige rapportage met de bevindingen opgesteld die vervolgens vertaald zijn in een Plan van Aanpak per locatie. De locatieverantwoordelijken kunnen met deze rapportages de eigen locatie op orde brengen en de verbeteracties uitvoeren en controleren.

Culinaire Concepten Selectie

Om draagvlak te creëren voor de cultuurverandering naar het nieuwe voedingsbeleid zijn er Culinaire Concepten Selecties gedaan en is een themadag voor de teamleiders georganiseerd waarbij zij een aantal projecten van IFC hebben bezocht.

Culinaire Trainingen

Binnen Marente wordt het gastvrijheidsconcept – gericht op belevingsgerichte zorg – niet alleen vanuit het management vormgegeven, maar ook door de operationele medewerkers. Om deze reden heeft Marente een grootschalig traject ingezet om het gastvrijheidconcept van Marente te implementeren en te verankeren in de totale organisatie. De disciplines teammanagers en teamleiders facilitair/zorg, zorgmedewerkers, restaurantmedewerkers en receptiemedewerkers zijn getraind in de periode november 2011 t/m maart 2012.

Aanpak

Tijdens de trainingen voor de verschillende disciplines stonden de uitgangspunten voor het gastvrijheidsconcept centraal en zijn er praktische voorbeelden en handvatten gegeven. Er is ingespeeld op het vakgebied per functie binnen het gastvrijheidsconcept. Een belangrijk aspect hierbij is het toepassen van gastgericht handelen in de praktijk. Daarnaast stonden de trainingen in het teken van bewustwording van het eigen gedrag. Aan de hand van een workshop, waar de deelnemers zelf met het thema aan de slag konden, zijn er oplossingen en suggesties aangedragen om de gastvrijheid te optimaliseren.

Voortzetting trainingen

In november 2012 is de reeks gastvrijheidstrainingen voortgezet. Na de restaurantmedewerkers, voedingsassistenten en receptionisten was deze keer de groep activiteitenbegeleiding aan de beurt. Tijdens de trainingen werd toegelicht wat professionele gastvrijheid inhoudt en hoe de medewerkers dit kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Rondom de thema’s product, gedrag en omgeving werden diverse praktijkopdrachten gevormd, zoals het observeren van de gastvrije omgeving van de gastlocatie. Door middel van vragen en casussen stonden de deelnemers stil bij het thema gastvrijheid en wat dit voor hen betekent. Uiteindelijk hebben de deelnemers per locatie of per afdeling de ontwikkel- en actiepunten omschreven en op papier meegenomen om op hun locatie de gastvrijheid te verhogen.

Interesse?

Maak een afspraak voor een adviesgesprek met een IFC adviseur.

hans_woolderink

Contact

ing. Hans Woolderink

0546-578118

h.woolderink@ifcgroep.nl