Menu

Careyn

Over Careyn

Careyn (ontstaan in juli 2010 door fusie tussen Careyn, Zuwe Zorg en Aveant) is een zorgorganisatie die zich richt op een zo compleet mogelijk aanbod van diensten op het terrein van zorg, welzijn en wonen. Deze diensten zijn wijkgebonden georganiseerd. De diensten die door Careyn aangeboden worden zijn o.a. thuiszorg, verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk. Careyn is te vinden in de provincies Utrecht en Zuid-Holland en de regio Breda.

Opdracht

Careyn wil binnen de verzorgings- en verpleeghuizen en de kleinschalig wonen units de beleving over voeding naar een hoger niveau tillen. Hiertoe zijn al op locatieniveau verbeterplannen opgesteld. Er is echter behoefte aan een centraal plan van aanpak, waarbij de lokale verbeterpunten worden meegenomen. Hiervoor is projectgroep “Handen aan tafel” samengesteld met als doel de beleving en de kwaliteit van de maaltijden binnen de verzorgings- en verpleeghuizen en kleinschalig wonen units van Careyn Wonen met Zorg in 2013 te verbeteren. Met de CQ-index 2013, een intern klanttevredenheidsonderzoek en de inzet van proefpanels zal dit doel gemeten worden. IFC is ingezet om het project als projectmanager te ondersteunen.

Aanpak

De opdracht is gestart met het ontwikkelen en opstellen van een visie en beleid voor het totale eten en drinken voor de complete organisatie Careyn Wonen met Zorg met aandacht en respect voor behoeften, kwaliteit, ambiance en bejegening. Nadat bekend is welke visie en beleid Careyn Wonen met Zorg de aankomende jaren wil gaan voeren, wordt er gestart met de uitvoering van Eten&Drinken analyses op 30 locaties om het eten, drinken en gastvrijheid op de locaties op te nemen en te analyseren.

Interesse?

Maak een afspraak voor een adviesgesprek met een IFC adviseur.

hans_woolderink

Contact

ing. Hans Woolderink

0546-578118

h.woolderink@ifcgroep.nl