Menu

AMC

Over AMCHet Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht universitair medische centra in Nederland en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van geneeskundig onderwijs.

Organisatie-advies

Begin 2012 stond het AMC voor een grootschalige renovatie van het beddenhuis. Deze renovatie moest toekomstbestendig zijn. Daarom is in 2012 met diverse projectgroepen gekeken naar de processen rondom de patiënt. Een multidisciplinair team diende gezamenlijk een innovatief en verrassend voedingsconcept te ontwikkelen. Het nieuwe voedingsconcept moest de verwachtingen overtreffen en daarom innovatief en verrassend zijn. Omdat verwachtingen in de loop van de tijd kunnen verschuiven, was flexibiliteit van het voedingsconcept tevens een belangrijke voorwaarde. Het voedingsconcept dient in de toekomst een best practice te worden en leading te zijn in binnen- en buitenland.

Aanpak

IFC heeft een advies opgesteld voor het ontwikkelen van een toekomstig voedingsconcept voor de patiëntenvoeding voor het beddenhuis. Met dit advies kon het AMC richting geven aan het ruimtelijk programma van eisen ten behoeve van de renovatie van het beddenhuis en aan de invulling van het toekomstige voedingsconcept op het gebied van kosten en personele inzet.
Om expertise te kunnen bieden op het gebied van culinaire concepten, heeft het AMC IFC gevraagd te participeren in de projectgroep voeding. Gedurende drie maanden heeft IFC onderzoek gedaan naar de bestaande en toekomstige situatie bij het AMC. Hierbij is zowel gekeken naar de bestaande personele inzet en integrale kostprijs van de patiëntenvoeding. Vervolgens is gezamenlijk met de projectgroep een keuze gemaakt voor het toekomstige voedingsconcept. In het adviesrapport zijn de gevolgen voor deze keuze uitgewerkt door een uitgebreide procesomschrijving, personele inzet en berekening van toekomstige integrale kostprijs.

Onderzoek hospitalitybeleving

Bij het AMC is het eerste onderzoek naar hospitalitybeleving uitgevoerd. Met een nulmeting is de huidige hospitalitybeleving van patiënten met betrekking tot het voedingsconcept onderzocht. Gelijktijdig is door middel van literatuuronderzoek en het testen in de praktijk de validiteit van het meetinstrument onderzocht. Bij het selecteren van de patiënten voor deelname aan het onderzoek is rekening gehouden met de gemoedstoestand van de patiënten en een zo gelijk mogelijke verdeling van het aantal mannelijke en vrouwelijke respondenten.

Onderzoek logistiek

Momenteel onderzoeken studenten van de Universiteit Twente een innovatief logistiek proces. Het logistieke proces wordt in kaart gebracht waarna vervolgens een innovatief proces ontwikkeld wordt. In vervolg hierop zal een innovatief transportmiddel ontworpen worden. Het doel van deze samenwerking is de logistiek rondom eten en drinken zo efficiënt mogelijk in te richten, waarbij aandacht is voor flexibiliteit en innovatie. Het AMC wil een nieuw voedingsconcept implementeren, IFC houdt zich bezig met de continue ontwikkeling van culinaire concepten en de UT heeft de expertise rondom logistiek en productontwikkeling in huis om het AMC en IFC hierbij te ondersteunen.

Interesse?

Maak een afspraak voor een adviesgesprek met een IFC adviseur.

hans_woolderink

Contact

ing. Hans Woolderink

0546-578118

h.woolderink@ifcgroep.nl