Menu

Alliade

Over Alliade

Zorggroep Alliade bestaat uit een vijftal zorgpartners die ondersteuning bieden op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsre-integratie en thuiszorg: Talant, Meriant, Driever’s Dale, BaanPlus en Zorgkompas. De zorgpartners zijn zelfstandige stichtingen, met hun eigen zorgaanbod, hun eigen management en hun eigen beleid. Wel werken ze vanuit een gezamenlijke visie en missie. Ook hebben de zorggroep en de zorgpartners één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Zorgpartner Meriant biedt zorg en ondersteuning op diverse locaties in Heerenveen en Wolvega.

Opdracht

Meriant heeft IFC ingeschakeld om ondersteuning te bieden op het gebied van projectmanagement voor het project Smakelijk Eten. Dit project omvat de aanpak van ambiance, inrichting en productaanbod, maar ook het veranderen van het gedrag van de medewerkers. Het is de bedoeling dat de cliënten niet meer naar een ‘eetzaal’ gaan, maar dat zij na de veranderingen een gemoedelijk ‘restaurant’ bezoeken.
Een aantal locaties zullen binnen nu en zeven jaren gesloopt worden. Aangezien zeven jaar nog relatief lang duurt, is er voor gekozen deze locaties te renoveren ten behoeve van project Smakelijk Eten.

Aanpak

Voor de locaties is een aantal concepten uitgewerkt met betrekking tot de maaltijdvoorziening. Deze concepten zijn geïmplementeerd. Voorafgaand en tijdens de verandering van de concepten zijn de medewerkers voorbereid op de veranderingen. Hiertoe is gebruik gemaakt van een angelsessie om de pijnpunten uit het verleden bespreekbaar te maken en af te ronden, een inspiratiesessie om de blik naar voren te richten en geïnspireerd te raken door de veranderingen en vervolgens kennis- en vaardigheidstrainingen gevolgd door een coachingtraject om de verandering verankert te krijgen bij de medewerkers.

Resultaat

IFC heeft ondersteuning geboden door sparringpartner te zijn over diverse onderwerpen en te adviseren over gemaakte keuzes en aanvullend advies te geven. Voor de implementatie zijn de uitgangspunten van het gastvrijheidsconcept eenduidig uitgedragen. Met verschillende sessies en trainingen heeft IFC alle medewerkers voorbereid op het nieuwe gastvrijheidsconcept. Het doel van de trainingen en het coachen was dat medewerkers van Meriant gastvrijer gaan denken en handelen. Voor dit traject is gestart met een pilot. Afhankelijk van de resultaten van de pilot worden de vaardigheidstrainingen en de implementatie en begeleidingstrajecten voor de overige locaties ingezet.

Interesse?

Maak een afspraak voor een adviesgesprek met een IFC adviseur.

hans_woolderink

Contact

ing. Hans Woolderink

0546-578118

h.woolderink@ifcgroep.nl