Menu

Profielschets Interviewer Buurtbarometer (werkloze) 55+

Allereerst bedankt voor uw interesse om interviews af te nemen bij de senioren in de buurt. Hiermee zijn we een stap dichterbij om de eenzaamheid bij senioren te verminderen.
Voor het inzetten van interviewers zijn wij in eerste instantie op zoek naar werkloze 55+ die al langere tijd op de bank zitten, wij willen hen de kans en de mogelijkheid bieden om weer deel te nemen aan de maatschappij. Behoort u niet tot de werkloze 55+ en u wilt graag deel uit maken van dit initiatief, dan ontvangen wij ook graag uw aanmelding.

U gaat in gesprek met de buurtbewoner. Het is belangrijk dat u in staat bent om de gegeven antwoorden en opmerkingen goed te verwerken en beschrijven. Daarom heeft IFC de volgende profielschets voor een interviewer opgesteld:

Deskundigheid:
De interviewer

  • is na de instructie/training die wordt verzorgt door IFC, op de hoogte van het doel van de metingen en kan aan de slag met het meetinstrument.

Vaardigheden:
De interviewer

  • kan een gesprek voeren met buurtbewoners.
  • kan schriftelijk – correct, volledig en objectief – weergeven wat de bevindingen zijn uit de gesprekken middels de applicatie op een tablet, of de ingevulde schriftelijke vragenlijsten worden in overleg overgedragen aan de betreffende organisatie of IFC.

 Algemene voorwaarden:
De interviewer

  • is onafhankelijk en oordeelt objectief
  • is enthousiast
  • is representatief
  • heeft een gastvrije houding

Mocht u naar aanleiding van deze profielschets vragen hebben, dan kunt u ten aller tijde contact met ons opnemen.

Tel.             0546-578118
Email:        info@ifcgroep.nl

Wilt u zich aanmelden als interviewer; dan vragen wij u onderstaand formulier in te vullen: