Menu

Organisatie Verbeter Cyclus

Creëer uw eigen verbetercultuur
Succesvolle organisaties creëren een positieve verbetercultuur! Zij luisteren goed naar de cliënten  en hun netwerk en organiseren de veranderingen effectief en slim, zodat de verbeteringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bedenk en organiseer de verbeter acties daarom samen met uw collega’s! Leer van elkaar, want dan komen de beste en praktisch ideeën van uw eigen werkvloer!

Betrokkenheid & eigenaarschap
Zorgorganisaties zijn vanuit het kwaliteitskader verplicht om te werken aan een zelflerende organisaties. Cliëntenraden willen graag de juiste cliëntenaanvragen in beeld hebben en zien er op toe dat er verbeteringen worden gerealiseerd. Tijdens het verbetertraject werken wij voortdurend aan de eigen ideeën en raakt uw organisatie  echt betrokken bij de cliëntervaringen en wordt elke collega eigenaar van de verbeter oplossingen.

Trots op de eigen organisatie!
Teams verbeteren nu samen de eigen organisatie, omdat zij het leuk vinden en zien dat de cliënten en hun netwerk er blij van worden. In het weekend vertelt men daarom aan vrienden en kennissen dat zij trots zijn op hun organisatie, die hen vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om samen te werken aan een succesvol werkklimaat.

Kwaliteitskader Verpleeghuis Zorg

Wat is kwaliteitskader?
Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ staat wat goede zorg is. Het kwaliteitskader staat in het wettelijke register van het Zorginstituut Nederland. Daardoor zijn alle verpleeghuizen in Nederland verplicht te doen wat er in het kwaliteitskader staat. Het kwaliteitskader is niet een nieuw project in de verpleeghuizen dat erbij komt. Het kwaliteitskader gaat over de hele kwaliteit in verpleeghuizen.

Moet alles precies volgens het kwaliteitskader?
Het kwaliteitskader is een wettelijke norm. Het gevaar daarvan is dat zorgorganisaties vooral gaan proberen precies aan de regeltjes te voldoen. Dat is niet de bedoeling van het kwaliteitskader. Het gaat er vooral om dat zorgorganisaties werken aan de goede zorg. En dat mensen leren van elkaar. De vragen zouden steeds moeten zijn: Hoe kunnen bewoners en naasten hun leven zo goed mogelijk leiden? Hoe kunnen zorgverleners hun werk zo goed mogelijk doen? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat kunnen we leren van elkaar en van anderen? Belangrijk is dus dat gesprek met elkaar te voeren en steeds te leren. De inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het zorgkantoor zullen daar ook op letten.

Verantwoording
De zorgorganisatie meet minimaal één keer per jaar de ervaringen van de bewoners en hun netwerk. Zorgorganisaties mogen daarbij samen met de cliëntenraad kiezen uit een aantal instrumenten. (Vanaf begin 2018 staat de lijst van de toegestane instrumenten op De site van de overheid Eén keer per jaar is verplicht, vaker meten mag.

 

Flyer Organisatie Verbeter Cyclus

De OVC helpt u om deze verbetercultuur optimaal binnen uw organisatie te realiseren.  Dit betekent dat u aan de klanten (cliënten, patiënten, bewoners, bezoekers, medewerkers etc.) vraagt wat zij van uw organisatie vinden, zodat u daarna met uw team kan nadenken over de verbeteracties. De OVC is een moderne manier van werken, oftewel omdenken van uw organisatie. Vraag uw cliënten en hun netwerk wat zij van uw organisatie vinden en bespreek de resultaten met uw cliënten, netwerk, medewerkers etc.

Barometers
Om te achterhalen wat de cliënten en hun netwerk ervaren als kwaliteit van leven, welbevinden wanneer zij gebruik maken van producten en diensten van een organisatie heeft  IFC barometers ontwikkeld.

Tevredenheid en Beleving
Met deze IFC barometers wordt de tevredenheid en/of de beleving van cliënten en hun netwerk gemeten. Wanneer u weet hoe uw cliënten en hun netwerk uw organisatie ervaren kunnen uw medewerkers aan verbeteringen werken en dit terugkoppelen aan de cliëntenraad.

OVC Draaiboek

In het  OVC Draaiboek worden de details uitvoerig van de OVC beschreven.