Menu

Welbevinden barometer


Welbevinden barometer

De Welbevindenbarometer is een barometer om het welbevinden te meten voor mensen met dementie en hun netwerk zodoende wordt mensen met dementie een stem te gegeven.
Er wordt gewerkt met thema’s  die  te relateren zijn aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van het Nederlands Zorg Instituut. Door middel van observaties en gesprekken aan de hand van een  simpele methodiek wordt een beeld gevormd van het welbevinden. Wat is nu de status van de ontwikkelingen omtrent de barometer Welbevinden?

Er wordt volop gewerkt aan het toetsen van de methodiek. Er is overleg met Saxion HBS over de betrouwbaarheid van de gegevens.

Inhoud
Welbevinden barometer
– Thema wordt bepaald door organisatie bv zinvolle tijdsbesteding
– Observatie, door twee personen van bewoners, mantelzorger, vrijwilligers, bezoek, professionals
– Dialoog met bewoner en/of mantelzorger aan de hand van foto’s
– Rapportage

Gebruik van smileys
– Bij de observatie wordt geen gebruik gemaakt van smileys. Het gaat om de punten die worden gezien, zonder daar een oordeel over te geven.
– Bij het dialoog aan de hand van foto’s wordt er gebruik gemaakt van de volgende smileys.

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het zorginstituut heeft in het kwaliteitskader omschreven waaraan de nieuwe informatie systemen moeten voldoen. Nu het nieuwe kwaliteitskader is geregistreerd, stelt deze de (wettelijke) norm en zijn zorgaanbieders verplicht de gevraagde informatie aan te leveren. IFC gaat de Nederlandse Zorg Instituut eisen en wensen in haar Barometers inbouwen zodat dit lijdt tot de juiste meet instrument waarmee met de zorg professioneel  en erkend beter kan maken.

Persbericht Het Barometer Effect