Menu

Training

De markt van is in Nederland volop in beweging. Zowel de zorg, horeca; eigenlijk geen enkele organisatie kan stil staan. Wij zien volop ontwikkelingen in diverse branches in Nederland.  Van top-down naar zelfsturing. Deze veranderingen vragen om andere, nieuwe vaardigheden en competenties van haar medewerkers. IFC heeft vanuit haar ervaring met klanttevredenheidsmetingen en adviezen inmiddels een ruime ervaring opgebouwd binnen deze veranderende wereld binnen diverse organisaties. Als geen ander kan zij analyseren waar verbetermogelijkheden liggen en dit tevens zeer gericht aanpakken door middel van training en advies.

 

Training ‘Betrokkenheid’. (1 dagdeel)

We kijken nog een keer terug in het verleden en geven de oude knelpunten en juiste plek.
Daarna wordt geleerd; medewerkers krijgen het gevoel van verantwoordelijkheid, dat de mening van de medewerkers telt. Er wordt geluisterd naar de medewerkers etc.

 • Communicatie (met en over elkaar)
 • Uitvoering (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid)
 • Organisatie (visie, missie en handelingen)

Training ‘Geef en Beleef’ (1 dagdeel)

 Medewerkers leren om zelf, maar ook als team te zoeken naar de positieve onderwerpen die men reeds heeft gerealiseerd of die men nog kan realiseren. Op zoek naar de gastvrijheid die ieder mens uiteindelijk blij maakt.

 • Wat houdt professionele gastvrijheid in?
 • Hoe pas je het gastvrijheidsmodel toe?
 • Wat is het belang van gastvrijheid in de zorg?
 • Wat zijn je dromen ten aanzien van gastvrijheid op de locatie?

Welke actiepunten wil je inzetten om de dromen te realiseren?

 


Training Zelf organiseren (1 dagdeel)

Binnen steeds meer zorgorganisaties zijn ontwikkelingen gaande waarbij beslissingen en verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie worden gelegd. De rol van het team verandert. Doel is hoe je als persoon en als team ervoor kunt zorgen dat het zelf organiseren van verbeteracties lijdt tot een mobilisatie van positieve energie binnen het team zodat er een verbetercultuur ontstaat:

 • Leidinggeven 3.0.
 • Zelfsturende teams en beloning
 • Fasen van teamontwikkeling en implementatiefases
 • Eigen medewerkers als adviseur: aansturen en motiveren van collega.
 • Inzicht in veel gebruikte modellen (Situationeel leidinggeven, Belbin, de Roos van Leary).
 • Verschillende vormen van coaching en feedback geven om teamuitdagingen te handelen.
 • Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren).
 • Binnen deze training maken wij actief gebruik van de Disc-methode: Het betreft hier zowel individuele- en teamcoaching. De Disc methode analyseert welke persoon jij bent en hoe jij in het team past.

Training ‘Zelf Organiseren’. (1 dagdeel)

Barometer resultaten lezen en vertalen

Praktisch betekent dit dat we vanuit de resultaten van de Barometers  aan het werk gaan met:

 • Barometer resultaten lezen en analyseren
 • Als team samen zoeken naar de verbeteringen (wat gaan wij doen)
 • Successen delen met andere teams en collega’s.
 • Leren van en met elkaar (van collega’s neem je meer aan)
 • Op het juiste moment om ondersteuning vragen.
 • Successen delen met elkaar en de organisatie.

  Successen vieren

  Motiveren

  Tijdens het team overleg worden de successen met elkaar gedeeld.  Successen met elkaar delen moet een normaal proces worden zodat er een positieve beweging verbetercultuur op gang komt van continue verbeteren.

Wil u meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs en maak een afspraak