Menu

Training Zelf organiseren (1 dagdeel)

Training ‘Zelf Organiseren’. (1 dagdeel)

‘Continu verbeteren’
Binnen steeds meer zorgorganisaties zijn ontwikkelingen gaande waarbij beslissingen en verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie worden gelegd. De rol van het team waarin uw functioneert wordt een duidelijk andere!

Doel is hoe je als persoon en als team ervoor kunt zorgen dat het zelf organiseren van verbeteracties lijdt tot een mobilisatie van positieve energie binnen het teams zodat er een verbeter cultuur ontstaat:

  • Leidinggeven 3.0.
  • Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren).
  • Fasen van teamontwikkeling en implementatiefases
  • Eigen medewerkers als adviseur: aansturen en motiveren van collegae.
  • Zelfsturende teams en beloning
  • Inzicht in veel gebruikte modellen (Situationeel Leidinggeven, Belbin, de Roos van Leary).
  • Verschillende vormen van coaching en feedback geven om teamuitdagingen te handelen.
  • Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren).
  • Binnen deze training maken wij actief gebruik van de Disc-methode: Het betreft hier zowel individuele- en teamcoaching. De Disc methode analyseert welke persoon jij bent en hoe jij in het team past. Als weet wie jij bent kun jij ook beter acteren binnen je team en je organisatie.

 

Door middel van zowel individuele- als groepscoaching kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij de verdere implementatie van Gastvrijheid. Maak van gastvrijheid een continu proces en laat dit niet meer stil vallen. Coaching vindt plaats op houding en gedrag. Het gaat hierbij om het aanpassingsvermogens richting klant en/of bewoner. IFC maakt daarbij gebruik van de DISC-methode en het Eneagram.

 

Wil u meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs en maak een afspraak.