Menu

Training Zelf Organiseren/resultaten

Barometer resultaten lezen en vertalen

Wat doet de Gastvrijheidsbarometer?

De Gastvrijheidsbarometer levert veel nuttige praktische informatie op waarmee u uw gastvrijheid en dienstverlening gaat optimaliseren en borgen. Voor een optimaal resultaat met de Gastvrijheidsbarometer is continu en nauwkeurig meten van groot belang. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie en het aantal afdelingen benoemt u één of meerdere medewerkers tot Gastvrijheidscoach. Deze coaches organiseren een sterk team van betrokken medewerkers, vrijwilligers en studenten om zich heen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het continu afnemen van interviews

Praktisch betekent dit dat we vanuit de output van de Organisatie Verbeter Cyclus aan het werk gaan met:

  • Barometer resultaten lezen en analyseren.
  • Als team samen zoek naar de verbeteringen (wat gaan wij doen)
  • Successen delen met andere teams en collega’s
  • Leren van en met elkaar (van collega’s neem je meer aan)
  • Op het juiste moment om ondersteuning vragen.
  • Successen delen met elkaar en de organisatie

Binnen deze training maken wij actief gebruik van de Disc-methode: Het betreft hier zowel individuele- en teamcoaching. De Disc methode analyseert welke persoon jij bent en hoe jij in het team past. Als weet wie jij bent kun jij ook beter acteren binnen je team en je organisatie.

De resultaten zijn bekend: hoe nu verder?
De informatie uit de metingen geven een resultaat. Maar wat zegt dit resultaat?

De evaluaties vinden plaats in de vorm van workshops. IFC bereidt deze workshops voor door de belangrijkste knelpunten te filteren en in beeld te brengen. Tijdens de workshop leert u op welke wijze het dashboard gelezen dient te worden, de resultaten te analyseren en te verwerken in een actielijst en de acties te omschrijven en de prioriteit te bepalen volgens de methode plan-do-check-act.

Door middel van zowel individuele- als groepscoaching kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij de verdere implementatie van Gastvrijheid. Maak van gastvrijheid een continu proces en laat dit niet meer stil vallen.

 

Wil u meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs en maak een afspraak.