Menu

Training Geef & Beleef (1 dagdeel)

Training ‘Geef en Beleef’. (1 dagdeel)
‘De positieve toekomst’

Medewerkers leren om zelf maar ook als team te zoeken naar de positieve onderwerpen die men reeds  heeft gerealiseerd of die men nog kan realiseren. Op zoek naar de gastvrijheid die ieder mens uiteindelijk blij maakt. 

  • wat houdt professionele gastvrijheid in
  • hoe pas je het gastvrijheidsmodel toe
  • wat is het belang van gastvrijheid in de zorg
  • wat zijn je dromen ten aanzien van gastvrijheid op de locatie.
  • welke actiepunten wil je inzetten om de dromen te realiseren

Gastvrijheid en eten & drinken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rol van het eten & drinken in een zorginstelling is zeer belangrijk dient integraal gedragen te worden door alle medewerkers in de organisatie. Zeker de warme maaltijd is voor veel bewoners het hoogtepunt van de dag. De medewerkers dienen gastvrijheid hoog in het vaandel te hebben en met elkaar ervoor te zorgen dat de maaltijden voor de bewoners een feestje is. Er wordt een workshop gastvrijheid georganiseerd voor alle medewerkers die in hun dagelijkse werk met eten en drinken (en gastvrijheid) te maken hebben.

Gastvrijheidsmodel

De kwaliteit van de producten speelt een belangrijke rol bij de gastvrijheidsbeleving en is indirect ook van invloed op het welbevinden van de cliënten en gasten. Maar ook de omgeving waarin de maaltijd wordt genuttigd is een belangrijke factor in de kwaliteitsbeleving en het gastvrijheidsgevoel. Deze dient afgestemd te zijn op de doelgroep en dient een huiselijke sfeer uit te dragen. Echter is de belangrijkste factor het gedrag van de medewerkers. Met hun gedrag kunnen zij de dienstverlening positief of negatief beïnvloeden en indirect daarmee het welbevinden van de cliënten en gasten.

Om de uitgangspunten van gastvrijheid in de zorg eenduidig te communiceren en uiteen te zetten, zal er een inspiratie sessie worden georganiseerd waarin het belang van gastvrijheid wordt toegelicht. De deelnemers zullen geïnspireerd worden om in hun dagelijkse werk en mindset gastvrij te gaan handelen.

De inspiratie sessie gastvrijheid is ontwikkeld om het eten & drinken en gastvrijheidsconcept binnen zorgorganisaties te optimaliseren. Met name aan de bejegening van de gasten en een gastvrije, dienstverlenende houding van de medewerkers maakt of breekt de beleving. De inspiratie sessie wordt       ‘in company’ georganiseerd.

Werkwijze

Deze workshop wordt in groepen van circa 12 personen aangeboden. De workshop heeft zowel een informatief en interactief karakter. Naast de theorie over gastvrijheid zal er ook gewerkt worden aan concrete voorbeelden en het uitzetten van acties. Ook rollenspelen maken onderdeel uit van de training.


Wil u meer weten? Neem dan
contact op met een van onze adviseurs en maak een afspraak.