Menu

Het laatste nieuws

 • IFC overeenkomst met Intrakoop

  Ondertekening IFC promotieovereenkomst

  IFC Groep is een nieuwe loot aan de stam van leveranciers met wie Intrakoop een overeenkomst heeft gesloten.
  IFC Groep biedt onze leden barometers – dit zijn gevalideerde meetinstrumenten –om verbeterpotentieel binnen zorgorganisaties in kaart te brengen om vervolgens gezamenlijk een verbeterslag te maken.

  Barometers

  Deze barometers kunnen ingezet worden voor het meten van beleving, tevredenheid en gastvrijheid in algemene zin of toegespitst op een bepaald thema (schoonmaak, koffievoorziening, buurtvoorziening, etc.). Metingen worden gedaan door de ogen van één of meerdere groepen: bewoners, cliënten, patiënten, gasten en medewerkers.

  Drie belangrijke ontwikkelingen

  Intrakoop en IFC Groep spelen hiermee in op drie belangrijke ontwikkelingen in de zorg:

  1. Het gedachtengoed van continue verbeteren doet steeds meer haar intrede in de zorg. Door actief te werken aan thema’s als gastvrijheid en tevredenheid werkt een zorgorganisatie aan haar unieke, onderscheidende elementen. Op die manier wordt er concreet invulling gegeven aan de visie van de zorgorganisatie.
  2. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dicteert dat ‘persoonsgerichte zorg’ handen en voeten krijgt binnen zorgorganisaties. ‘De cliënt heeft de regie en wordt daarbij ondersteund door zijn naasten en zorgmedewerkers’. Startpunt is dat er in kaart wordt gebracht (meetbaar wordt gemaakt) wat de cliënt eigenlijk wil. Vervolg is dat er periodiek in beeld wordt gebracht of de cliënttevredenheid een positieve ontwikkeling laat zien. Klik hier voor een eerder bericht over het kwaliteitskader.
  3. De inspectie gezondheidszorg eist en handhaaft dat zorgorganisaties serieus bezig zijn met kwaliteit en veiligheid. ‘Stuurt het management op de kwaliteit van zorg en controle op de werkvloer? Wordt er methodisch gewerkt volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus?

  IFC Groep biedt onze leden ook een uitgebreide blauwdruk om de gewenste verandering vorm te geven: de Organisatie Verbeter Cyclus (OVC). Op die manier wordt er niets aan het toeval overgelaten en een optimaal rendement behaald.

  Met deze nieuwe overeenkomst kunnen leden van Intrakoop uiteraard een structureel voordeel op de standaardtarieven van IFC Groep verkrijgen. Voorwaarde voor deelname aan deze nieuwe overeenkomst is dat als je als Intrakoop lid wil intekenen op deze overeenkomst je al deelneemt aan een andere, relevante, raamwerkovereenkomst.

  Meer informatie: https://www.intrakoop.nl/nieuws/details/2018/04/06/overeenkomst-met-independent-foodservice-consultants-biedt-leden-veel-kansen

   

 • Patientervaringen meten op NWZ te Alkmaar

  Vorige week berichtten we u al over de start van patiëntervaringen op het NWZ in Den Helder, maar de patiëntervaringen worden vanaf 9 april ook gemeten op de locatie in Alkmaar. Er wordt op een aantal afdelingen de beleving van eten & drinken en de Gastvrijheid gemeten.
  We wensen alle betrokkenen heel veel succes!

 • Patiëntervaring meten in het NWZ Den Helder

  Noordwest Ziekenhuisgroep organiseert samen met IFC op 9 april een kick-off bijeenkomst. Dit is het startsein voor de pilotmetingen van patiëntervaringen op de locatie Den Helder.
  Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van de patiënten. Hoe ervaren zij het eten & drinken, wachtkamer, vriendelijkheid van de verpleegkundigen etc.?