Menu

Medewerkerbarometer

Als je als werknemer een belangrijk deel van je week besteedt aan werk, dan moet dat “goed voelen”. Prettige werksfeer, goede collega’s, duidelijkheid ten aanzien van het werk je arbeidsvoorwaarden, een ‘gezonde werkplek’ en gemotiveerde leidinggevenden helpen daar allemaal aan mee.
Werknemerstevredenheid is dan ook zeer zeker een groot goed. De beleving hiervan begin op maandag bij het parkeren en eindigt eind van de week na de weekafsluiting. Wat doet u er allemaal aan als werkgever om deze werkbeleving positief te stimuleren en er blijvend voor de zorgen dat uw werknemers plezier houden in de dingen die ze doen.
Bewezen is immers dat werknemers die tevredenheid zijn:

– Langer bij u willen blijven
– Positief over hun werkgever praten
– Hun werkgever aanbevelen bij anderen
– Minder vaak ziek zijn
– Langer doorwerken
– Meer betrokken zijn
– Kwalitatief beter werk verrichten

Werkwijze
Om een start te maken met beleid ten aanzien van het positief beïnvloeden van werkbeleving is een 0-meting noodzakelijk.
Tijdens zo’n meting meten we hoe werkbeleving nu wordt ervaren onder de medewerkers. In bijzondere omstandigheden; zoals na een reorganisatie of een fusie is het des te groter van belang om te onderzoeken wat de behoeften zijn van uw medewerkers. De resultaten kunnen dan direct meegenomen worden in de plannen.

Bij het onderzoek is er de mogelijkheid te kiezen voor of een kwantitatief onderzoek (enquêtes via inlogcodes verstuurd) of voor een kwalitatief onderzoek (interviews). Vaak kiezen opdrachtgevers voor de combinatie van deze twee, waarbij naast een grote hoeveelheid enquêtes er ook een aantal interviews plaatsvinden voor een representatief gedeelte van uw personeel (op 100 man personeel vaak 6-10 personen). Zo verzamelen wij extra detailinformatie.

Meten
Voorbeeldvraag
Hoe tevreden bent u over de geboden kansen voor persoonlijke ontwikkeling?

Opmerking/suggesties
(Waarom geeft u dit antwoord? (Doorvragen waarom wel of niet tevreden is)
Dashboard
Als manager hebt u dagelijks de beschikking over de onderzoeksresultaten in uw dashboard.

Resultaat zichtbaar in een dashboard:
Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de faciliteiten tijdens de pauzes (op de werkplek)?

Meer weten?
Bel 0546-578118 of stuur een mail naar info@IFCgroep.nl.