Menu

Missie & Visie

Missie

De gastvrijheid in Nederland verbeteren!

Visie:

Door gastvrijheid beleving nauwkeurig te meten! 
Wanneer organisaties goed naar de klanten, cliënten, patiënten, bezoekers en medewerkers luisteren, kan de gastvrijheid effectief dus gericht verbeterd worden!

Voordelen voor de klant:

  1. Effectief verbeteren: De organisatie gaat met de gastvrijheid resultaten effectief werken
  2. Eenvoudig en leuk: Een laagdrempelig eenvoudig en leuk meetinstrument
  3. Betrokkenheid creëren: De betrokken medewerkers worden enthousiast omdat, ze succes krijgen
  4. Gehoord: De klanten, bezoekers en medewerkers voelen zich gehoord
  5. Motivatie: Medewerkers worden gestimuleerd om zich zelf te verbeteren
  6. Betere Communicatie; Er ontstaat communicatie tussen facilitaire en de zorg afdelingen
  7. Begrip en respect: Meer begrip en interesse voor elkaars werkzaamheden
  8. Eigen regie Eigen regie wordt leuk en onderling gepromoot
  9. Verbeter plannen: De verbeterplannen zijn goed te onderbouwen
  10. Marketing: De gastvrijheid score  laten zien aan de markt.

IFC onderzoekt de cliënten, bezoekers en medewerker beleving en geeft heldere verbeter inzichten zodat u een succesvolle gastvrije organisatie kan ontwikkelen en exploiteren

Het meten, managen en verbeteren van de gastvrijheid doet IFC met behulp van de onderstaande diensten:
Onderzoek, Advies, Training en Detacheren

IFC: Innovatief, Flexibel en Creatief