Menu

 Tablet Ervaringsvraag1

 Je maakt maar 1 keer de eerste indruk!

Patiënten  

Als je een ziekenhuis binnen komt, dan moet dat “goed voelen”. Het zijn veelal geen prettige omstandigheden waarom iemand een ziekenhuis bezoekt. Gastvrijheid is dan ook zeer zeker groot goed! In het ziekenhuis zijn diverse doelgroepen en leeftijden variëren van jong tot oud met verschillende aandoeningen. Er zijn patiënten die voor een korte behandeling op de poliklinieken en patiënten die en aantal dagen maar soms ook weken of zelfs maanden in het ziekenhuis komen.  Sommige patiënten komen voor het eerst en moeten nog uitzoeken hoe ze bij de juiste arts komen en andere patiënten zijn al kind aan huis.  De beleving begint bij het parkeren en eindigt bij het verlaten van het ziekenhuis.  Hoe ontvangt u uw patiënten in uw ziekenhuis en wat zijn de ervaringen van de bezoekers en hoe denken uw medewerkers hierover.

Cure vragenlijsten

Er wordt gemeten, hoe de Gastvrijheid nu wordt ervaren onder de patiënten, cliënten en de medewerkers. In bijzondere omstandigheden; zoals bij een nieuwbouw of verbouw van een ziekenhuis, is het van des te groter belang om te onderzoeken wat de behoeften zijn voor de cliënten, patiënten en haar medewerkers. De resultaten worden direct meegenomen in de plannen. Er zijn verschillende  Cure vragenlijsten opgesteld waaruit u kan selecteren. Daarnaast is het altijd mogelijk om samen met IFC nieuwe PGO vragen op te stellen In het ziekenhuis zijn de meeste patiënten voor kortdurende zorg. De Gastvrijheidsbarometer wordt daarom apart ingericht voor onder ander: poliklinieken, klinieken en restaurants etc. ( zie de PGO voorbeeld lijst)

Tablet of laptop

Om een interview leuk en aantrekkelijk te maken wordt  de Gastvrijheidsbarometer digitaal aangeboden op een tablet of laptop. Soms vinden de patiënten ( kinderen ) het leuk om de antwoorden met een grote bobbelsteen te geven.

Omgeving vraag ( O vraag)

  1. Hoe ervaart u de verlichting op de kamer ?
Zeer ontevreden
Ontevreden
Neutraal
Tevreden
Zeer tevreden

2. Waarom geeft u dit antwoord? ( doorvragen waarom men wel of niet tevreden is)

Resultaat uit een dashboard:
Verlichting

 

Een nuttig gesprek

Zo worden tijdens het interview vragen gesteld aan de bewoner of cliënten. Er ontstaat en boeiend gesprek en de onafhankelijke interviewer zorgt ervoor dat de respondent zich op zijn gemak voelt en eerlijk antwoorden durft te geven.

Leuk en enthousiast

De patiënten vinden deze manier van interviewen leuk en zijn enthousiast.

Wat vond u van het interview?

Met deze vraag sluiten wij elk interview af en het merendeel van de respondenten vind het vooral leuk en nuttig! Hierdoor krijgen wij voldoende respondenten die graag mee willen doen en het geeft dus tevens een zeer betrouwbaar beeld van de gastvrijheid.

Wilt u weten wat wij in uw ziekenhuis kunnen betekenen? Neem dan contact op via ons contactformulier op de home-pagina of op onze contactpagina.