Menu

Cure Barometer

Je maakt maar 1 keer de eerste indruk!

Patiënten
Als je een ziekenhuis binnen komt, dan moet dat “goed voelen”. Het zijn veelal geen prettige omstandigheden waarom iemand een ziekenhuis bezoekt. Gastvrijheid is dan ook zeer zeker groot goed! In het ziekenhuis zijn diverse doelgroepen en leeftijden variëren van jong tot oud met verschillende aandoeningen. Er zijn patiënten die voor een korte behandeling op de poliklinieken en patiënten die en aantal dagen maar soms ook weken of zelfs maanden in het ziekenhuis komen.  Sommige patiënten komen voor het eerst en moeten nog uitzoeken hoe ze bij de juiste arts komen en andere patiënten zijn al kind aan huis.  De beleving begint bij het parkeren en eindigt bij het verlaten van het ziekenhuis.  Hoe ontvangt u uw patiënten in uw ziekenhuis en wat zijn de ervaringen van de bezoekers en hoe denken uw medewerkers hierover.

Cure vragenlijsten
Er wordt gemeten, hoe de Gastvrijheid nu wordt ervaren onder de patiënten, cliënten en de medewerkers. In bijzondere omstandigheden; zoals bij een nieuwbouw of verbouw van een ziekenhuis, is het van des te groter belang om te onderzoeken wat de behoeften zijn voor de cliënten, patiënten en haar medewerkers. De resultaten worden direct meegenomen in de plannen. Er zijn verschillende  Cure vragenlijsten opgesteld waaruit u kan selecteren. Daarnaast is het altijd mogelijk om samen met IFC nieuwe PGO vragen op te stellen In het ziekenhuis zijn de meeste patiënten voor kortdurende zorg. De Gastvrijheidsbarometer wordt daarom apart ingericht voor onder ander: poliklinieken, klinieken en restaurants etc. ( zie de PGO voorbeeld lijst)

Tablet of laptop
Om een interview leuk en aantrekkelijk te maken wordt  de Gastvrijheidsbarometer digitaal aangeboden op een tablet of laptop. Soms vinden de patiënten ( kinderen ) het leuk om de antwoorden met een grote dobbelsteen te geven.

Gedragsvraag ( G vraag)

Hoe ervaart u de vakdeskundigheid van de voedingsassistent of roomservicemedewerker?

Waarom geeft u dit antwoord? ( doorvragen waarom men wel of niet tevreden is)

Resultaat uit een dashboard:

 

Een nuttig gesprek
Zo worden tijdens het interview vragen gesteld aan de bewoner of cliënten. Er ontstaat en boeiend gesprek en de onafhankelijke interviewer zorgt ervoor dat de respondent zich op zijn gemak voelt en eerlijk antwoorden durft te geven.

Leuk en enthousiast
De patiënten vinden deze manier van interviewen leuk en zijn enthousiast.

NPS
In hoeverre zou u de organisatie  aanbevelen aan familie en kennissen? (1 zeer onwaarschijnlijk – 10 zeer waarschijnlijk)
Met deze vraag sluiten wij elk interview af. Per respondent is het afhankelijk of hij/zij deze vraag kan beantwoorden en het geeft een zeer betrouwbaar beeld van de gastvrijheid.

Wilt u weten wat wij in uw ziekenhuis kunnen betekenen? Neem dan contact op via ons contactformulier op de home-pagina of op onze contactpagina.

 

Organisatie Verbeter Cyclus

Creëer uw eigen verbetercultuur
Succesvolle organisaties creëren een positieve verbetercultuur! Zij luisteren goed naar de cliënten  en hun netwerk en organiseren de veranderingen effectief en slim, zodat de verbeteringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bedenk en organiseer de verbeter acties daarom samen met uw collega’s! Leer van elkaar, want dan komen de beste en praktisch ideeën van uw eigen werkvloer!

Betrokkenheid & eigenaarschap
Zorgorganisaties zijn vanuit het kwaliteitskader verplicht om te werken aan een zelflerende organisaties. Cliëntenraden willen graag de juiste cliëntenaanvragen in beeld hebben en zien er op toe dat er verbeteringen worden gerealiseerd. Tijdens het verbetertraject werken wij voortdurend aan de eigen ideeën en raakt uw organisatie  echt betrokken bij de cliëntervaringen en wordt elke collega eigenaar van de verbeter oplossingen.

Trots op de eigen organisatie!
Teams verbeteren nu samen de eigen organisatie, omdat zij het leuk vinden en zien dat de cliënten en hun netwerk er blij van worden. In het weekend vertelt men daarom aan vrienden en kennissen dat zij trots zijn op hun organisatie, die hen vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om samen te werken aan een succesvol werkklimaat.

 Flyer Organisatie Verbeter Cyclus