Menu

Langdurigezorgbarometer

Wat is de Langdurigezorgbarometer?
Cliëntgericht handelen betekent jezelf kunnen verplaatsen in de positie van de cliënt. Een dergelijke houding vindt u wellicht vanzelfsprekend voor uzelf en voor uw collega’s. Iedereen echter, die langere tijd op dezelfde plaats werkt, ontwikkelt “blinde vlekken”. Onbewust verdwijnt soms het perspectief van de cliënt in de routine van alledag. IFC heeft een manier om deze “blinde vlekken” op te sporen. Er is gekozen voor het instrument Gastvrijheidsbarometer Langdurige zorg. Dit is een manier om met cliënten in gesprek te gaan en naar hun ervaringen te vragen. Dit wordt gedaan a.d.h.v. vastgestelde vragenlijsten. De vragenlijsten worden op maat gemaakt of er wordt een keuze gemaakt uit reeds bestaande vragenlijsten die naadloos aansluiten bij de zorgorganisatie. Daarmee kunnen u en uw collega’s het kwaliteitsniveau van de dienstverlening verder verhogen. Elk onderzoek wordt afgesloten met een NPS vraag. (NPS-score)

Langdurige zorg/verpleeghuiszorg in het nieuws:

Minister Hugo de Jonge wil dit jaar de ouderenzorg verbeteren            Kamerbrief Minister Hugo de Jonge 

 

                               

 

Kwaliteitskader Verpleeghuis Zorg

Wat is kwaliteitskader?
Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ staat wat goede zorg is. Het kwaliteitskader staat in het wettelijke register van het Zorginstituut Nederland. Daardoor zijn alle verpleeghuizen in Nederland verplicht te doen wat er in het kwaliteitskader staat. Het kwaliteitskader is niet een nieuw project in de verpleeghuizen dat erbij komt. Het kwaliteitskader gaat over de hele kwaliteit in verpleeghuizen.

 

Moet alles precies volgens het kwaliteitskader?
Het kwaliteitskader is een wettelijke norm. Het gevaar daarvan is dat zorgorganisaties vooral gaan proberen precies aan de regeltjes te voldoen. Dat is niet de bedoeling van het kwaliteitskader. Het gaat er vooral om dat zorgorganisaties werken aan de goede zorg. En dat mensen leren van elkaar. De vragen zouden steeds moeten zijn: Hoe kunnen bewoners en naasten hun leven zo goed mogelijk leiden? Hoe kunnen zorgverleners hun werk zo goed mogelijk doen? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat kunnen we leren van elkaar en van anderen? Belangrijk is dus dat gesprek met elkaar te voeren en steeds te leren. De inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het zorgkantoor zullen daar ook op letten.

Verantwoording
De zorgorganisatie meet minimaal één keer per jaar de ervaringen van de bewoners en hun netwerk. Zorgorganisaties mogen daarbij samen met de cliëntenraad kiezen uit een aantal instrumenten. (Vanaf begin 2018 staat de lijst van de toegestane instrumenten op De site van de overheid Eén keer per jaar is verplicht, vaker meten mag.

Organisatie Verbeter Cyclus

Creëer uw eigen verbetercultuur
Succesvolle organisaties creëren een positieve verbetercultuur! Zij luisteren goed naar de cliënten  en hun netwerk en organiseren de veranderingen effectief en slim, zodat de verbeteringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bedenk en organiseer de verbeter acties daarom samen met uw collega’s! Leer van elkaar, want dan komen de beste en praktisch ideeën van uw eigen werkvloer!

Betrokkenheid & eigenaarschap
Zorgorganisaties zijn vanuit het kwaliteitskader verplicht om te werken aan een zelflerende organisaties. Cliëntenraden willen graag de juiste cliëntenaanvragen in beeld hebben en zien er op toe dat er verbeteringen worden gerealiseerd. Tijdens het verbetertraject werken wij voortdurend aan de eigen ideeën en raakt uw organisatie  echt betrokken bij de cliëntervaringen en wordt elke collega eigenaar van de verbeter oplossingen.

Trots op de eigen organisatie!
Teams verbeteren nu samen de eigen organisatie, omdat zij het leuk vinden en zien dat de cliënten en hun netwerk er blij van worden. In het weekend vertelt men daarom aan vrienden en kennissen dat zij trots zijn op hun organisatie, die hen vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om samen te werken aan een succesvol werkklimaat.

Flyer Organisatie Verbeter Cyclus

 

kamerbrief-over-voortgang-waardigheid-en-trots