Menu

GHZ Barometer

Zeer verschillende doelgroepen
Binnen de GHZ zijn diverse doelgroepen en leeftijden variëren van jong tot oud. Zo zijn er cliënten die het leuk vinden om geïnterviewd te worden en er zijn doelgroepen die men amper kan interviewen. Ook voor deze cliënten is het belangrijk dat zij gastvrijheid ervaren op de afdeling dan wel de locatie waar tijdelijk of permanent wonen. Daarom is het van groot belang dat er cliëntervaringen worden verzameld.

GHZ vragenlijsten
Er zijn verschillende GHZ vragenlijsten opgesteld waaruit u kan selecteren. Daarnaast is het altijd mogelijk om samen met IFC nieuwe PGO vragen op te stellen.

Gastvrijheidsbarometer dobbelstenen
Om een interview leuk en aantrekkelijk te maken is de Gastvrijheidsbarometer speeldoos en de grote dobbelsteen ontwikkelt. De interviewer stelt duidelijke leuke vragen aan de client en die kan daarna antwoorden geven met de dobbelsteen.

Gedrag vraag ( G vraag )
Hoe ervaart u de deskundigheid van de medewerkers ?

Zeer ontevreden
Ontevreden
Neutraal
Tevreden
Zeer tevreden
  1. Waarom geeft u dit antwoord? ( doorvragen waarom men wel of niet tevreden is)

Resultaat
deskundigheid

Tablet
Naast de speeldoos is het ook praktisch om met een tabel of laptop te werken. Soms vinden de cliënten de speeldoos te kinderachtig en is de tablet of de laptop een prima alternatief

Een nuttig gesprek
Zo worden tijdens het interview vragen gesteld aan de bewoner of cliënten. Er ontstaat en boeiend gesprek en de onafhankelijke interviewer zorgt ervoor dat de respondent zich op zijn gemak voelt en eerlijk antwoorden durft te geven.

Leuk en enthousiast
De cliënten vinden deze manier van interviewen leuk en zijn enthousiast. En we verzamelen de cliëntervaringen, waarmee de zorgorganisatie verbeteringen kan toepassen.

NPS
In hoeverre zou u de organisatie  aanbevelen aan familie en kennissen? (1 zeer onwaarschijnlijk – 10 zeer waarschijnlijk)
Met deze vraag sluiten wij elk interview af. Per respondent is het afhankelijk of hij/zij deze vraag kan beantwoorden en het geeft een zeer betrouwbaar beeld van de gastvrijheid.

Organisatie Verbeter Cyclus

Creëer uw eigen verbetercultuur
Succesvolle organisaties creëren een positieve verbetercultuur! Zij luisteren goed naar de cliënten  en hun netwerk en organiseren de veranderingen effectief en slim, zodat de verbeteringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bedenk en organiseer de verbeter acties daarom samen met uw collega’s! Leer van elkaar, want dan komen de beste en praktisch ideeën van uw eigen werkvloer!

Betrokkenheid & eigenaarschap
Zorgorganisaties zijn vanuit het kwaliteitskader verplicht om te werken aan een zelflerende organisaties. Cliëntenraden willen graag de juiste cliëntenaanvragen in beeld hebben en zien er op toe dat er verbeteringen worden gerealiseerd. Tijdens het verbetertraject werken wij voortdurend aan de eigen ideeën en raakt uw organisatie  echt betrokken bij de cliëntervaringen en wordt elke collega eigenaar van de verbeter oplossingen.

Trots op de eigen organisatie!
Teams verbeteren nu samen de eigen organisatie, omdat zij het leuk vinden en zien dat de cliënten en hun netwerk er blij van worden. In het weekend vertelt men daarom aan vrienden en kennissen dat zij trots zijn op hun organisatie, die hen vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om samen te werken aan een succesvol werkklimaat.

Flyer Organisatie Verbeter Cyclus