Menu

OVC Draaiboek

OVC Draaiboek

In het  OVC Draaiboek worden de details uitvoerig van de OVC beschreven. Hierna volgt een overzicht van de belangrijste OVC onderdelen. De OVC heeft een standaardcyclus van 1 jaar die zich jaarlijks herhaald. Want verbeteren moet immers in het DNA van uw organisatie komen.

  1. Voorbereiding Oriëntatie en focus
  2. Communicatie Kick-off bijeenkomst
  3. Meten Klant- en medewerkers ervaringen verzamelen
  4. Resultaat Van elkaar leren en verbeteren
  5. Evaluatie workshop Verbeteracties bespreken
  6. Verbeterplan Borgen met PDCA
  7. Zelf organiseren Betrokkenheid, Geef en Beleef Trainingen
  8. Successen vieren Motiveren met een Trots Event

 

 

Optimaal rendement realiseren

Het OVC draaiboek beschrijft alle logische stappen; uw organisatie vergeet geen essentiële onderwerpen, mede hierdoor hebben alle betrokken van uw organisatie 100 procent scherp wat er staat te gebeuren. Op deze manier kan uw organisatie optimaal rendement halen uit de investering en weet elke deelnemer exact wat er van hem of haar verwacht wordt. Het OVC model kan jaarlijks herhaald worden. Een cultuur verandering vergt enkele jaren!

Download hier  de OVC -Flyer voor meer informatie